OGÓLNOPOLSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK
"SZLAKIEM POWSTANIA STYCZNIOWEGO
NA ZIEMIACH POLSKICH"

Kontakt Home  
 


REGULAMIN
 

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.
   
 2. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z historią, przebiegiem, bitwami, walkami i potyczkami Powstania Styczniowego, miejscami kaźni i straceń powstańców, lokalizacją zbiorowych mogił i pojedynczych grobów powstańców.
   
 3. Odznaka posiada 7 stopni:

                                     
                                  popularny                                                                                                     brązowy

                                     
                                   srebrny                                                                                                              złoty

                                     
                                duży srebrny                                                                                                    duży złoty

                                                           
                                                                                             honorowy
   
 4. Na odznakę w stopniu popularnym należy zwiedzić 10 miejscowości (a w nich obiekty  związane z powstaniem styczniowym)  wymienionych Załączniku do regulaminu odznaki
  Na odznakę w stopniu brązowym, należy zwiedzić 20 miejscowości.
  Na odznakę w stopniu srebrnym , należy  zwiedzić 30 miejscowości.
  Na odznakę w stopniu złotym, należy zwiedzić  40 miejscowości.
  Na odznakę w stopniu dużym srebrnym, należy zwiedzić 50 miejscowości.
  Na odznakę w stopniu dużym złotym, należy zwiedzić 60 miejscowości.
  Odznakę w stopniu honorowym, otrzyma osoba, która zwiedzi kolejne 70 miejscowości.
  Będą również uznawane miejscowości (miejsca) związane z Powstanie Styczniowym, które nie są wymienione w Załączniku do odznaki.
   
 5. Miejscowość raz zwiedzona nie może się powtarzać w innych stopniach odznaki
   
 6. Osoby, które posiadają odznakę „Szlakiem Powstania Styczniowego na Lubelszczyźnie”, w określonym stopniu, automatycznie otrzymują odznakę „Szlakiem Powstania Styczniowego na Ziemiach Polskich” w takim stopniu, jaką maja zweryfikowaną odznakę „Szlakiem Powstania styczniowego na Lubelszczyźnie”.
   
 7. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
   
 8. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci , zdjęć ( z osobą  ubiegającej się  o odznakę ) z miejscowości, pól bitew, walk i potyczek, kwater powstańczych, mogił „bratnich”- zbiorowych i pojedynczych na cmentarzach, pomników na miejscu kaźni i straceń, tablic pamiątkowych w kościołach, na cmentarzach, budowlach, ulicach miast i miasteczek, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
   
 9. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
   
 10. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
   
 11. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres:
  Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
   
 12. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
   
 13. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
   
 14. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.
   

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 1/2010 z dnia 21.01.2010 r., Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.


Załącznik do Odznaki "Szlakiem Powstania Styczniowego Na Ziemiach Polskich"